murdar

instela nın şeyda sı instela nın şeyda sı
halk dilinde "mundar" olarak bilinen kelimenin, doğru halidir.

ingilizce'deki murder da murdar'dan gelmektedir. hatta bunu ingilizce'den hepimiz biliriz. ingilizce polisiye çizgi romanlarda da sıklıkla geçer murder.

ama halk arasında mundar sanılmasından dolayı, bu kelimeyi mundar olarak bilenler de var.

az önce ben murdar yazdığımda bir yazar "mundar" olacak dediğinde, kaynak vermek için tdk'dan baktım. orada da yanlış yazım şeklinin mundar; doğrusunun murdar olduğu yazıyor. gördüğünüz gibi:kaynak: tdk türk dil kurumu türk dil kurumu ana sayfası, türk dili, türkçe, sözlükler, güncel türkçe sözlük, yazım kılavuzu, büyük türkçe sözlük tdk

"doğru: murdar
yanlış: mundar

bu özellikle halk dilinde mundar olarak sıklıkla kullanılan bir kelimedir ama kelimenin doğru kullanılış şekli murdar olmalıdır.

murdar
sıfat farsça
1. sıfat kirli, pis
"bu murdar kümeste nasıl oturuyorsun bilmem?" - a. midhat
2. cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse)
3. dinî kurallara uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan)"

kaynak: murdar mı mundar mı? - türkçe dilbilgisi forumu murdar mı mundar mı? - şurada gönderilmiş: türkçe dilbilgisi forumu: murdar mı mundar mı?doğru: murdaryanlış: mundarbu özellikle halk dilinde munda... forumlar