mürted hava üssü

meftuh meftuh
akıncılar'ın yeni adı. geçmişte de ismini bulunduğu ovadan aldığı için buymuş. ankara savaşı'nda iki müslüman ordu; yıldırım bayezid ve timur burada karşılaştığı için buraya mürted ovası denilmiş.
galatadanuçtum galatadanuçtum
kelime anlamı olarak " müslüman iken başka bir dine geçen kişi " dir.
osmanlılara ihanet ederek timur safına geçen kara tatarlar ve bazı anadolu komutanları nedeniyle savaş kaybedilince bu ovaya " ihanet eden" anlamına gelen mürted ismi verildi.
ismi daha sonraları akıncılar hava üssü olan bölge, fetönün 15 temmuzda ana karargahı olması nedeniyle ikinci bir ihanet vakası olarak düşünülüp mürted hava üssü olarak adlandırılmıştır.