musevi

bulenthus bulenthus
yahudi kelimesi insanlar üzerinde kötü bir etkiye sahip olduğundan yerine kullanılan sözcük. sadece türkiye'de kullanılır. hristiyan yerine de isanın soyundan gelen manasında isevi denmiş fakat o tutmamıştır.
mürekkepbalığı mürekkepbalığı
sanılanın aksine musevi ve yahudi birebir aynı anlamda değildir. musevilik bir dine mensup olmayı, yahudilik ise bir ırka mensup olmayı anlatır. her musevi yahudi ırkından olmak durumunda değildir, -biraz zor olsa da- bazı ülkelerde sonradan musevi olmak mümkündür ama sonradan yahudi olunmaz. türkiyede ise sonradan musevi olmak bile mümkün değildir. zira, yahudileri ispanya engizisyonundan kurtarmak için gemiler gönderip onları buraya getiren dönemin padişahıyla* yahudiler arasında bir antlaşma yapılmış, osmanlı topraklarında yaşayan hiçbir müslümanı museviliğe kabul etmeyeceklerine dair söz alınmıştır. bu akit hala geçerlidir.
azwepsa azwepsa
yahudiler ile aynı dini benimsemiş israil'de yaşayan etiyopyalı kitlenin nüfus cüzdanlarında, varsa, din hanesinde böyle yazar. yahudilerinkinde de yazar.
alonewalk03 alonewalk03
sayıları 14 milyon civarı olduğu tahmin edilen, büyük soykırıma uğramış (bkz: hitler), türkiyede de az sayıda olsa da varlığını sürdüren, genelde dünyada sevilmeyen güzide topluluk
f1r4tc f1r4tc
musa'ya inanan anlamına gelen sözcük. benzer olarak isevi isa'ya inanan, muhammedi muhammed'e inanan ve onun yolundan giden anlamlarina gelir. ayrica (bkz:alevi)