nadir şah

gök börü gök börü
1688-1747 yılları arasında yaşamış ve iran'a hükmetmiş iran şahıdır. avşar boyuna mensuptur. kimi tarihçiler tarafından iran'ın napolyon'u ya da ikinci iskender/iskender-i sânî olarak adlandırılmıştır. iran'da hüküm sürmüş avşar hanedanlığı'nın da kurucusudur.

emir timur'u ve cengiz han'ı kendisine örnek almış, onlar gibi bir kurultay toplayarak kendisini hükümdar ilan ettirmiş ve onlar gibi öldürttüklerinin kafataslarından kuleler yaptırmıştır. kazandığı askeri başarılarla iran'ı orta doğu'nun en güçlü devleti haline getirmiş, babürlüler'i ve osmanlılar'ı mağlup etmiştir. hindistan'ı işgal etmiştir. şii mollalarının etkisini dizginlemeye çalışmış ve bunu başarmıştır. kimi şii adetlerini yasaklamıştır.

kürt isyanlarını bastırmaya giderken öldürülmüştür.
jitemci jitemci
1736-1747 arasında iran'da hüküm sürmüş,avşar hanedanın kurucusu. iran'da 1925 e kadar hüküm sürecek olan türk şahlardan bir daha hiç birisi onun kadar kudretli olamamıştır. bazı tarihçilere göre iran'ın napolyon'udur. bazılarına göre de iran'ın büyük iskender'idir.bunun sebebi, komutanken dağılmakta olan iran ordularını toparlayıp ,kuzey azerbaycan'ı ruslardan kurtarması, şah olduktan sonra da türkistan ,afganistan ,hindistan üzerine sefere çıkması ve özellikle hindistan'ın zenginliklerini iran'a taşımasıdır. o dönem osmanlı ile girşitiği savaşalar ise hem onun hem de o dönem osmanlının başında bulunan 1. mahmut un büyük hatasıdır. bu savaşlar kuzeyde büyüyen rus tehdidi karşısında iki devlete de çok büyük zararlar vermiş, ilerleyen zamanlarda ruslar hem osmanlının hem de iran'ın başın büyük felaketler açmıştır.
tonguç tonguç
dünya tarihindeki en büyük 50 komutan içindeki tek türk komutandır. batılı tarihçiler kendisine 2. iskender ve doğunun napolyonu yakıştırmaları yapar.

11 yıl süren hakimiyeti boyunca, kendi büyüdüğü topraklardaki zulmün sebebi hotakilerin afganistan'daki varlığını bitirmiştir. hindistan topraklarındaki en büyük güç olan babürleri tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür. kendisinden 4-5 kat fazla askeri güce sahip babürlülere kazandığı zaferler sayesinde halkından 3 yıl vergi almamıştır. bu arada kuzeyde ruslara karşı yaptığı hiçbir savaşı kaybetmemiştir. şah ismail'in şii politikalarının halka zarar vermesi sebebi ile sünnileşme yoluna gitmiş, bu bağlamda osmanlılar ile sürekli iş birliği kurmaya çalışmıştır. ortak hanedanlık yaklaşımları, osmanlının şüpheci yaklaşımları sebebiyle baltalanmıştır.

ölümünden sonra avşar hanedanalığı kısa sürede dağılmıştır. büyük komutandır.
1
clitor eastwood clitor eastwood
büyük komutan ve liderdir de, en büyük 50'nin içindeki tek türk demek timurlenk'e hıyanettir.

biraz askeri tarih bilelim, öyle konuşalım.
zaten askeri tarih biliyorsak, daha iyi bilelim, öyle konuşalım.
ve akademik tarih konuşuyorsak, en kelimesini kullanmaktan kaçınalım.