nasyonal sosyalizm

1 /
karahisari karahisari
sosyalizmi ifade eden işlerden bir veyâ birkaçı gevşek yapılır veyâ hiç yapılmazsa, buna nasyonal sosyalizm denir. hepsi, işkence ile, kıyasıya yapılınca ihtilâlci sosyalizm veyâ komünizm denir.
çingene kanunları çingene kanunları
nasyonal sosyalizm, siyasal olarak faşizmin almanya'daki uygulamasıdır.

çoğu kez hem italyan faşizmi, hem de alman nasyonal sosyalizmi, tek bir ad altında toplanarak, ikisine birden faşizm denilmektedir. farklılık, nasyonal sosyalizme göre devletin bir amaç olmayıp sadece bir araç olmasına karşılık, faşizmde devletin en yüksek amaç olması ile başlamaktadır. nasyonal sosyalizmde en yüksek değer ırktır.oysa italyan faşizminde bu değer, devlettir. faşizmde ulus, ancak devlet içinde, devlet aracılığı ile gerçekleşebilir, varlık kazanır. nasyonal sosyalizmde ise devlet, ulus çerçevesi içinde gerçekleşir.

faşizm ve nasyonal sosyalizm kaba güce dayalı devlet düşüncesinin en belirgin örnekleridir. çünkü faşizm ve nasyonal sosyalizm italyan ve alman kapitalist çevrelerin, demokratik kurumları, burjuva hukuk üstünlüğü anlayışını ve yine batı burjuvazisinin geliştirdiği bireysel özgürlük ve insan değerini kavramını bir yana iterek doğrudan doğruya kaba güce başvurmalarından başka bir şey değildir.

nasyonal sosyalistlerin savına göre parlamenter demokrasi almanya için bir yıkım olmuştur. demokratik kurumlar, nasyonal sosyalist devletin serbestliğini kısıtlar, bu nedenle de demokrasi ırkçı devletin çalışmasını engelleyen bir siyasal düzendir.

hitler kavgam adlı kitabında ( mein kampf) devletin amaç değil, araç olmasından da bahsetmiştir.

nasyonal sosyalizme göre, halk ruhunun oluşumu, ırkın biyolojik yapısına bağlıdır. devlet ve hukuk da ırkın, halk ruhunun hizmetinde olduğuna göre, amaçları ırkın saflığının korunmasıdır.işte devlet ve hukukun tek görevi, ırkı geliştirmektir.

işleyişten bir örnek vermek gerekilirse; bir alman mahkemesi hitler'in cezalandırılmasını istediği bir sanığı suçsuz bulduğunda, hitler de şöyle demiştir : '' benim suçlu diye ilan ettiğim bir kimseyi bir alman mahkemesinin suçsuz çıkarması olayı bir daha görülmeyecektir . ''

parti ve ulusun yanında führer (lider), nasyonal sosyalizmin en temel unsurudur.hitler daha muhalefetteyken führung ( liderlik ) kurumunu önermişti.

führer, halk iradesinin temsilcisidir. führer, kendi kişisel iradesini açıkladığında, toplumun iradesini de açıklamış olur. her olayda ve hukukla ilgili konuda son söz führer'indir. yasalar führer'in sözlerine göre yorumlanır, mahkemeler führer'in buyruklarına göre karar verir.führer seçimle iş başına gelmez, o halkın bağrından doğar.

nasyonal sosyalizm, savaşınzorunlu olduğunu söyler. hitler'in deyişiyle '' insanlık sürekli bir mücadele içinde büyümüş ve ilerlemiştir. sürekli barış insanlığın mezarını hazırlar. ''
1 /