nesim

z3yn3p z3yn3p
(bkz: meltem)

çiçeklerin kokusunun etrafa yayma özelliği sebebiyle klasik metinlerde peyk (haberci), tellal şeklinde tasavvur edilmiştir.

gülşende fısıltı oldu peyda
etdiler anı nesime ifşa
şeyha galip (hüsn ü aşk beyit 624)
clitor eastwood clitor eastwood
farsça kökenli, "hafif, hoşa giden, güzel esen yel; esinti, meltem" anlamlarına gelen kelime.
sevgilinin kokusunu taa uzak diyarlardan getiren bir ulak olarak kullanılır şiirlerde.

ahmed paşa bir beyitte der ki:

"dem-i bahârın ile dû cihânı hürrem eden
nesîm-i gâliye-i zülf-i müşg-bârundur."

(iki cihanı da senin güzelliğinin baharıyla mutlu eden şey,
misk saçan saçlarının enfes kokusunu getiren rüzgârdır.)
1