nicki uzun olanın penisi de uzun olurmuş

1 /
yedinin yedincisi yedinin yedincisi
nickler 60 karakter olsun milletimizin boy ortalaması artsın
hayvani kastım var ya sırf nickim tam 60 karakter olsun diye
nickiuzunolanınpenisideuzunolurmuşyokböylebirşeyyemişlarseni
vakumlupompadırhaptırherbişeydenedimsonumudumitusözlüknickim
feciuğraştım60karakteryazdımbirşeydeğişmedibamyalıkmışyazgım
1 /