nicolas flamel

grace of god king of england france and ireland grace of god king of england france and ireland
sözlükte bu ismin açılmamasına şaşırdığım adı philozophers stone ile beraber anılan kişi.

15. yüzyılda yaşamış fransız simyacı. simyacıların iki büyük düşü olan ölümsüzlüğü ve felsefe taşı'nı bulduğu iddia edilir. abraham adlı bir yahudiden aldığı gizemli bir kitaptan bilgilerini elde ettiği söylenir. pek çok eserde göndermeler yapılan flamel'den dan brown'un eserlerinde de "sion tarikatı'nın 8. büyük üstadı" olarak geçer. 1418 yılında öldüğü ve gömüldüğü söylenir fakat mezarı açıldığında bulunamamıştır. 1700'lü yıllarda bir operada dönemin simyacıları tarafından görüldüğü ve kaçtığı da rivayet edilir. ve bu da flamel'in yaşadığına işarettir.