oklokrasi

a la carte a la carte
demokrasinin talan ve yalan edilmiş halidir.

politikaya yetersiz, yeteneksiz, bilgisiz ve etik değerleri zayıf kişiler topluluğunun hakim olması halidir ki, bu durum nitelikli insanların siyasetten uzaklaştırır ve liyakattan uzak ve bi' haber kişi veya kişiler birden yönetici pozisyonunda ahkamlar kesmeye başlar.

önemli olan kanunların değil güruhun ne dediğidir. çıkarları neyse kanun da o, para kendilerine akıyorsa hak da o...
alice abernathy alice abernathy
türkiye gibi halkı eğitimsiz "demokratik" ülkelerde görülen ölümcül bir yönetim şekli, ideal demokrasinin eğitimli birey ve halk talebi karşılanamadığında demokrasinin evrildiği veya benzediği şey.