olmaya devlet cihanda

dr conners dr conners
barış manço'nun felsefi şarkısı...

sözleri de şöyledir:

usta terzi dar kumaştan bol gömlek diker
doğru tartan esnaf rahat huzurlu gezer
eğrinin ve doğrunun hesabı mahşerde
dünyada biraz huzur herşeye bedel
sağlığın nasıl gülüm sen ondan haber ver
ilaç neye yarar vade gelmişse eğer

halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

han senin hamam senin konaklar senin
tarla senin çiftlik senin bağ bostan senin
diyelim ki dünya malı tümünden senin
ağız tadıyla yersen bir şeye benzer
sağlığın nasıl gülüm sen ondan haber ver
ilaç neye yarar vade gelmişse eğer

barış der biraz tuzum ekmeğim olsa
buz gibi pınar suyundan bir testim olsa
bir de şöyle püfür püfür bir çınar gölgesi
kaç kula nasip olur ki keyfin böylesi...
puxa vida puxa vida
"yıkıcı olduğu kadar yaratıcı bir ilham kaynağı olan anarşizmin adıyla!

de ki: savaş başladı ya da aslında hiç bitmedi. belediye ekmeği için kuyruklarda bekleyenlerin savaşı, hastanelerde sıra bekleyenlerin savaşı, emekli maaşı kuyruğunda ölümü bekleyenlerin savaşı, yol parasına ancak yeten asgari ücret için aybaşını bekleyenlerin savaşı... ve bütün bu bekleyenler güruhuna katılmak için sırada bekleyen öğrencilerin savaşı.

de ki: savaş hiç bitmedi. bütün popülizmleriyle iktidarın nimetlerinden yararlanmak için uğraşan politikacıların savaşı, başkalarının adına kanun koyan ve uygulayan yönetici-bürokrasi kastının savaşı, diğerlerinin emeğinin sömürüsüyle servetlerine servet katan kapitalist-burjuvazinin savaşı ve küresel kapitalizmin tüm dünya topraklarına nüfuz etme savaşı. üstelik bu sefer en gerçek, yalın ve vahşi yüzüyle; kanla, gözyaşıyla, ölümle, vahşetle. tiksindirici politika oyununun en tiksindirici yoğunlaştırılmış biçimiyle: savaşla!

diyoruz ki: savaşa ve katliamlara ortak olmayın! zorunlu askerliği* reddedin, vicdani redcilere destek olun. sömürüye ve baskıya ortak olmayın! kimlik numarasına, vergi numarasına karşı çıkın.

diyoruz ki: mutluluğa ancak özgürlük yoluyla ulaşılabilir, özgürlüğe ancak özgürlük yoluyla. iyi ve kötü iktidar yoktur çünkü iktidar en büyük kötülüktür. iyinin ve kötünün ötesindedir insan yaratıcılığı, yıkıcılık iyinin ve kötünün ötesinde. yalnızca tepeden tırnağa örgütlenmiş bir toplum devletin yerini alabilecektir ve devlet sönümlendiğinde dertler bitecektir. yalnızca özgür ve özgün bireyler toplumun yerini alabilecektir ve -bir sürü olarak- toplum sönümlendiğinde dertler bitecek...

göklerde ne var yerde ne varsa her şey herkesindir!

olmaya devlet cihanda!"
(bkz: iç mihrak)