özgül ısı

azwepsa azwepsa
bir malzemenin, 1 gramının sıcaklığını 1 kelvin artırmak için için verilmesi gereken ısı miktarıdır.

malzemeye özgü karakteristik bir değerdir. tablolardan bulunabilir.
elas elas
eş kütleli iki farklı materyalin sıcaklığının 1 derece arttırılması için verilmesi gereken ısı enerjisi miktarıdır. bir materyalin enerji depolayabilme kapasitesidir.