özgürleşmeyi yeniden düşünmek

bismillahirahmanirahimof bismillahirahmanirahimof
aslında tam adı, ''badiou, balibar, ranciere özgürleşmeyi yeniden düşünmek'' olan nick hewlett tarafından kaleme alınmış, badiou, balibar ve ranciere üzerinden özgürlük olgusunun tartışıldığı güzel eser.

badiou'nun sınıfsal özgürlük anlayışı, balibar'ın demokrasiyi demokratikleştirmeyle gelecek olan özgürlük anlayışı, ranciere'in ise bireyin kendisinde başlayıp biten özgürlük felsefesi...

bu üç farklı özgürlük anlayışı ve felsefi kuramının derlendiği, insanlık tarihi açısından çok önemli yere sahip diğer filozofların görüşlerine yer verilerek zenginleştirildi muazzam bir siyaset felsefesi kitabı haline dönüşmüş bu eser.

özellikle 1980'lerin sonunda (yani tek kutuplu dünyada), başta özgürlük kavramı olmak üzere, eşitlik, adalet, insan ve yaşamı neye benzeyecek üzerine bugünleri analiz eden ve geleceğe dair de bizlere ön fikir sunan bir başucu eseri diyebilirim.

özellikle bu üç düşünürün fikirlerinin uygulanabilirliğini ve uygulama yollarının neler olabileceğine dair okuyucuyu düşünmeye çekiyor yazarımız. özgürlük talebi insanın her yaşta talep ettiği olgulardan biri olduğu için bunu elde etme ve bunun için mücadele etme üzerine insanı harekete geçirecek bir etki bırakıyor. şiddetle tavsiye ederim bu eseri.