policy management system

azureel azureel
bilgisayar ortamındaki tüm veri kaynaklarını etiketleri olan güvenlik poliçelerinin, güvenlik poliçesi yönetim sistemi * kapsamında düzenlenmesidir. özellikle nt tabanında önemli yer tutan bu protokol, microsoft'un veri güvenliği ve kopyalama hakkı üzerindeki çalışmalarının bir basamağıdır.