protasis

ersozmd ersozmd
aristoteles'in kurmuş olduğu mantık sisteminde "tez" mânâsında kullanılan terimdir. lingüistikte "koşul cümleciği" anlamına gelir. drama alanında da bir oyunun giriş kısmını belirtir.