reaya

vgarter vgarter
osmanlı toplumunda doğrudan üretici sınıf. devletin temel vergi kaynağı.

reaya, osmanlı fetih öncesinden beri bu topraklarda yaşamış çiftçilik yapan yerli halktan, yerleşikliğe geçmiş göçebelerden ve yönetici sınıfından meydana gelip de şu veya bu nedenle çiftçilik yapmak zorunda kalanlardan oluşur. öncelikle reayanın kendi tasarrufuna bırakılan toprağı işleyerek vergisini ödemek ve toprağını terk etmemek zorunluluğu vardır. bu uygulamanın temel sebebi tımarlı sipahilerin gelirlerini reayanın ödediği vergilerin oluşturulması, bu vergilerin toplanmasının aksaması durumunda tımar sahibnin devlet için gerekli sayıda asker yatiştirmesinin olanaksız olmasıdır.

reaya koşullarını kolay kolay değiştiremezdi ve başka bir sosyal sınıfa geçemezdi.

reaya özel durumlar dışına toprağını başı boş bırakamazdı. toprak tasrruf hakkı karşılığı devletin belirlediği vergileri ödemekle yükümlüydü. buna karşılık toprağın tasarruf hakkını, tımarlı sipahi yada bir başka görevli onun elinden alamazdı. tasarruf hakkı devlet güvencesindeydi. tasarruf hakkının reayadan alınıp bir başkasına verilmesinin tek sebebi toprağın üç yıl üst üste ekilmeyerek boş kalması dolayısıyla o topraklardan devletin gereksindiği vergilerin elde edilememesidir.

reayanın toprağı tasarruf etmesi ya miras yoluyla ya da tapu adlı bir iktisap vergisi ödeyerek mümkün olmaktadır.

daha fazla bilgi için;

(bkz: feodalite ve osmanlı toplumu)
(bkz: murat özyüksel)
pitoresk pitoresk
etimolojik anlamı güdülen hayvan, davar, sığır olan kelime.

kökeni şurdan geliyor:
"hepiniz çobansınız ve emriniz altındakilerden sorumlusunuz. devlet başkanı çobandır ve yönettiklerinden sorumludur..." buhari

"hüner bir şehr bünyâd etmektir;
reâyâ kalbin âbâd etmektir." fatih sultan mehmet'in vakfiyesine yazdırdığı söz

"alem harab'a vardı yıkıldı mülk-i osman
kan ağlasun reaya çak edüben giriban" nizamoğlu gazeli

"hak reâyâ-yı muti'e râi itmişdür beni
isterem mağlûb idem ağnama zib-i düşmeni
hâşâlillah öldürürsem bî-güneh nâgâh seni
bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul" muhibbi'nin bir gazeli (kanuni sultan süleyman)

yukarıda reaya kelimelerini hangi kelimeyle değiştireceğinizi biliyorsunuz artık.
sevinç dölleyen adam sevinç dölleyen adam
artık günümüzde kendini geliştirmiş ve çağını yakalan kıyafet ile eşyalarla hayatını geçirmekte olan insanla bir tutulabilir mi? onun için halk mertebesinden sınırlı belirli, çitleri örülmüş köylü kesimidir.