reh

clitor eastwood clitor eastwood
farsça yol demektir.
lakin şiir dilinde herhangi bir yol olarak kullanılmaz.
reh, sevgilinin yoludur; yürüdüğü, süzüldüğü, kendi geçmese de kokusunun geçtiği...

fuzûlî beyciğim bir beyitte şöyne der:

"hâsılum yoh ser-i kûyunda belâdan gayri
garazım yoh reh-i aşkunda fenâdan gayri"

(ey sevgili! sokağının başında belâdan başka kazancım,
aşkının yolundan da sadece gelip geçen bir yolcu olmaktan başka niyetim yok.)