rem uykusu

thedewil thedewil
yds hazırlık kitaplarında, konuların %10-20 sini oluşturan konu. bu yolla ilgilenmediğiniz bir konuyla bile envai çeşit bilgi edinirsiniz. ne işinize yarayacaksa.
biyolojiksaat biyolojiksaat
memelilerde görülen bir uyku dönemidir.
bir çeşit bilgi işleme sürecidir,duygu ve düşünce alanındaki düzenlemelerdir;ifadesi rüya olan. bilişsel ve fizyolojik faaliyetlerde artış,solunum ve göz kasları dışındaki iskelet kaslarında tonus kaybı(atoni) vardır.
uyanıklık ve rem sırasındaki bilgi işleme süreci açısından ilk göze çarpan benzerlik;hücre düzeyinde protein sentezlenmesindeki artıştır.rem uykusu sırasında protein sentezlenmesi engellendiğinde uykunun bölündüğü gözlenmiştir.
rem döneminde beyin yaygın(büyük bir kısmında) bir şekilde aktiflik göstermektedir.ama bu aktiflik öğrenme değil,bilgi işleme sürecine dayalıdır.öğrenme,’’organizmaya gelen uyarıcıların,organizmada belirli bir davranış şekli yaratması’’tanımlaması içinde olduğundan,uyku adına böyle bir işleyişten söz etmek olanaklı değildir.uykuda bu belirli bir davranış şekli değişimi yaşanmamaktadır.
bu bilgi işleme süreci adına –uyku ve uyanıklık arasındaki temel fark;uyanık dönemde dış uyaran varlığıyla,uykuda ise içsel uyaranla gerçekleşmesidir.
uykuda(çoğunluğun ötesinde remde) özellikle bellek işleyişiyle ilişkili olduğu,hatta olumlu etkileri olduğudur.uyku yoksunluğuyla,bu bilgi işleme sürecinin olumsuz etkilenmesiyle;hatırlamada güçlük,algı eşiğinin yükselmesi(öğrenmede zorluk),dikkat dağınıklığı…vb.
bilgi işleme süreçlerini(genel anlamda)duyum,dikkat ve bellek sistemleri oluşturmaktadır.ama bu konuda,beyin yapıları uykuda hangi tür bilgi işleme süreçlerine olanak sağladığı ve bilgi işlemiyle ilgili hangi tür olayların kalıntıları/etkileri uyanıklıktan uykuya transfer edildiği cevap bekleyen sorulardandır.
(bazı anı ve yaşantıları unutmak,bazılarının ise daha iyi anımsanmasını sağlamakla görevlidir.tabi ki bu anıları,yaşanmışlıkları neye göre seçtiği konusu tam anlamıyla açıklanabilmiş bir konu değildir).

5-13 yaş arası bir grup çocukla gerçekleştirilen araştırma ile de zihinsel gelişim düzeyi ile rüya içeriği arasındaki bağlantı ortaya konulmuştur.rüya içeriklerini temsil ve ifade etme yetenekleri,sembolleştirme yöntemleri,sembolleri anlamlandırma yetenekleri ve rüyaları mantıksal ifadelerle açığa vurma yetenekleriyle,zihinsel gelişim süreçleri arsında doğrusal bir ilişki olduğu saptanmıştır.yaşlara göre zihinsel gelişim artışıyla mevzu bahis yeteneklerde de(rüya adına) artış gözlenmektedir.
(dr.foulkes’ın araştırmalarına dayalı verilerdir)

eleştirel - yaratıcı düşünme ve davranış araştırmaları laboratuvarı eleştirel - yaratıcı düşünme ve davranış araştırmaları laboratuvarı (elyadal) resmi sitesi. bu sitede hem laboratuvarın çalışmaları hakkında bilgi ... elyadal
sleepy sleepy
giremediğinizde ertesi gününüzün bok gibi geçmesine sebep olan uykunun bir bölümü bir de buna hiç giremeyenler varmış ki nasıl yaşıyorlar çözebilmiş değilim
nefesss nefesss
saat on iki de falan uyuyabilmiş olsaydım şu an içinde olacağım evredir. ne güzel rüyalar falan görürdüm. nedense uykusuz her gece modundayım.
ne alakası var ne alakası var
rem uykusunda göz kasları ve diyafragma kasları dışındaki tüm kaslar paralitiktir. bu iki organa giden motor nöronlar dışındaki tüm motor nöronlar bloke edilir. muhteşem bir sistemdir. zira böyle olmasa, örneğin rüyanızda koştuğunuzu görürken siz de kalkar koşardınız.

şöyle düşünebiliriz, rem uykusunda beynimiz çalışır, hem de çatur çutur çalışır, hayata hazırlık yapar, rüya görürsünüz. misal, sabah azarladığınız çocuğunuz rüyasında azarlandığını görür, neden mi? ne için azarlandığını daha iyi öğrenmek pekiştirmek için. bi' anlamda rüya çocuk için öğreticidir, ki zaten uyku çocuk gelişimi için olmazsa olmazdır.
solotürk solotürk
paradoksal, desenkronize uyku evresidir . tam anlamıyla zıt uyku evresidir düzensiz kasılma hareketleri göz hareketleri varken eksitatörler salınırken nasıl uyuyoruz hala çözülememiştir.asetilcolin rem uykusunu oluşturur ve uyanıklık sağlar sabah uyandığımız uyku evresidir . en zor uyanılan uyku evresidir. 90 dakikada bir tekrarlanır.rüya gördüğümüz daha doğrusu konsolide hafızaya girmiş rüya gördüğümüz evredir.