ritüel

1 /
fempusay fempusay
fransızca kökenli bir kelime tören anlamına gelmektedir. aslında her türden törene verilebilecek bir isimken sanki bizdeki algılama biraz daha özelleşmiş kutsal birliktelikler, toplantılar yönelimlidir.
slawov slawov
gelenek (eski: anane), bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar.
mothman mothman
şekil amaçlı kullanılan, yerli yersiz anlamını bilmeden kullanan kişinin entel görünümlü cahil'den öteye geçemediği, türkçe karşılığı varken saçma sapan bir saplantıyla yabancısı tercih edilen kelimeler yığınından sadece bir tanesidir.
iao iao
antik yunan terminolojisinde ikiye ayrılır: kenosis ve plerosis.

kenosis, bir şeylerin bitişi ya da arınma ile alakalıdır. ölüm sonrası törenleri, evliliğin bitişi, kişinin kendini dünyevi zevklerden kısıtlaması, perhiz.

plerosis, doğuştur. bir şeyin başlaması ve yükselmesinin temennisidir. doğum kutlamaları, hasat ayinleri, bahar ve yaz kutlamaları, iyi güçlerin şereflendirilmesi, bereket törenleri.

ikisi de bir döngüdür. neticede en klişe tabirle alacakaranlık sonrası elbette gün doğacaktır. ancak her günün de bir sonu vardır. iki kısımda da bu döngünün kaçınılmazlığı vurgulanır.
myself myself
dilimize zorla ilave edilmeye çalışılan kelimelerdendir. türkçe karşılığı olmayan kelimelerin yabancı kökenleri kullanılabilir (örn: televizyon) ancak türkçe karşılığı olan kelimelerin, yabancı dillerdeki karşılıklarının kullanılması (ritüel - gelenek) şaşırtıcı.
cherrychapstick cherrychapstick
genellikle seri cinayet temalı romanlarda seri katilimizin daha doğrusu seri canimizin adım adım ölümü gerçekleştirme safhalarının tanımlandığı kelimedir.bunu çevirenler bu kelimeyi muhafaza etmeyi uygun görmektedirler ki sanırım bunun tam karşılığı dilimizde ifade edilememektedir.
1 /