robot

1 /
zeus zeus
takvimler yıllardan 1920'yi gösteriyor..tarihsel arşivlere robot kelimesi şöyle kayıt ediliyor..o zamanlarda ünlü çek yazarı çapek bir oyununda çekçe'deki "zorunlu hizmet" anlamına gelen "robota" sözcüğünden, kimsenin aşina olmadığı yeni bir kelime türetmiş ve oyunun ismine o adı da kullanmıştı.."rossum'un evrensel robotları" (rossum's universal robots) adlı, bütün zihinsel ve fiziksel işlerin mekanik kölelerce yapıldığı bir dünyayı konu alan oyununda kullandığı bu yeni robot kelimesi, yıllar geçtikçe tüm dillerde yeni bir oluşum olarak yerini alacaktı..
coolwolf coolwolf
"all the thing she said" (rusçası "ya soşla s uma"=> aklımla dinliyorum) isimli parçayla meşhur olan tatu grubunun güzel bir şarkısı.
azwepsa azwepsa
türlü türlüdürler. her birinin tipi, amacı, parçaları apayrıdır. kimi insan şeklinde*, kimisi kol*, kimisi de it* şeklindedir. elektrik süpürgesi kılığında olanları da vardır. en genel şekilde eğer bu makinaya bi iş öğretebiliyorsan ve o da çılgın gibi bu işi yapabiliyorsa robottur.

(bkz: endüstriyel robotlar)
premature bebek premature bebek
insan gibi fiziksel kapasitelere sahip bilgisayar kontrollü sistemler. ilk gelişim dönemlerinde sadece eşyaları bir yerden başka bir yere taşıma görevini üstlenmişlerdir.
options options
genellikle otomatik ile karıştırılan kavram.
otomatik bir görevin aynı şekilde, aynı zamanda müdehale gerektirmeden yapılması anlamına gelir.
robot ise programlanabilir, kısmen karar verebilir, ve otomatik çalışabilir.
yani robotlar otomatikdir diyebilirken, otomatik olan herşey robottur diyemeyiz.
1 /