sanat baskıdan doğar

gozuyku gozuyku
duygu ve düşüncelerin somut olarak yansıması ve toplum tarafından onay görmesi zorunluluğu nedeniyle baskıya uğraması.
invisibleruh invisibleruh
doğru olabilir, baskı altında kalan beyinlerin kendilerini ifade edicekleri bir çıkış yolunun adı sanat olabilir. dram ve kara mizahın bu kadar tatlı olmasının bir nedeni de..
de te fabula narratur de te fabula narratur
örnek kütlenin, toplam kütleyi karşılamadığı önerme.
aslında baskı sanatta işe yarayan ama yaradıkça eriyen, tükenen, yorulan bir silahtır.

baskı sonrası ayakta kalabilenlere sanat diyoruz ama bu ciddi bir yanılgıdır, ancak o eşikten atlayabilecek kadar sert olanları ayakta kalıyorlar, üzerinden geçer baskı, sanatın; tüm esnekliğini, cazibesini ve estetiğini törpüler.
maszn maszn
sanat; duygunun, güzelliğin, tasarımın anlatımında kullanılan, vücuda getirilmesinde faydalanılan yöntemlerin tamamı, netice de ortaya çıkan üstün yaratıcılık, izleyende doğan estetik his.

sanat, sanatı ifade yöntemi olarak; resim, heykel, müzik, sinema, tiyatro, edebiyat, edebiyatın içinde mütalaa edilen roman, şiir, hatıra, seyahatname, oto biyografi, oto biyografik roman, hikaye vs. özünde bireysel yaratıma dayanır. bir kısmıyla kolektif icra edilir.

birey yaratır topluma sunar. sanat bu anlamda sosyolojik realitedir.
siyaset sanatı etkileyen faktördür. bu bağlamda devlet kurumları sanatı izler. sansür, devletin sanata müdahalesinin cismanileşmiş halidir.

sanatın da siyasete etkisi vardır. karşılıklı etkileşim söz konusudur.

klasik sanat estetiğe yönelirken, politikleşmiş sanat, ait olduğu ideolojinin aparatıdır. bu bağlam sanatın özgür değil yönlendirilmiş halidir. yaratıcı bu yönlendirmeyi içselleştirmiş olabildiği kadar, baskılanma da söz konusudur. özellikle ikinci muazzam savaş sonrası kıta avrupasında sanatçılar bu kabil baskıları hissetmişlerdir.

kısaca sanat bireysel yaratımdır, zaman zaman örgütlü devlet gücünün yada kimi siyasi grupların tecavüzi baskısına maruz kalabilir, kalmıştır; ama sanatı baskının sonucu saymak pek de bilimsel iddia sayılmaz. sanat baskıya direnir, bu sanatkarın özgür yaratımına müdahaleye tepkisidir.

sanatı estetik kaygılardan sıyırarak salt mücadele silahı haline getirme çabası, sansür zihniyetini andırır kaba müdahale olarak kabul edilebilir.
karam karam
evet her doğum sancılıdır ve neticesinde ortaya harika bir canlı çıkar. kıymetli eserler de hep böyle olmuştur. acılar kamçılamıştır hazretleri. bir çoğu hep fakirdir, hep yalnız, hep derbeder.