satanizm

1 /
soruisareti soruisareti
necrophilianın insanı sürükleyebileceği; psikopatolojik inanç, ideoloji. bir nevi "psikopatım ama bi yere/şeye ait olma isteğimi de tatmin etmeliyim" düşüncesi sonucu doğmuş karanlık trend.
nightwish nightwish
satanizm son 5 6 yıldır medyayı meşgul eden,kimine göre inanış; kimine göre ise bir sapkınlıktır.incelenmesi çok güç bir konu olan satanizm,aslında bir din olarak kabul edilip incelendiğinde ipuçlarına kolayca ulaşılabilecek bir kavramdır.kendi içinde mezhepleri vardır.bunlardan bazıları,şeytanı evrenin yarattığı; olarak görürken,bazıları ise kendi çıkarlarının bir çıkışı olarak gördükleri şeytanı,tanrıya eşit koşarak inanırlar.
mezhepler arasında nasıl farklılıklar varsa,satanizm içinde de farklılıklar vardır..bunları aklıma geldiği kadarıyla sıralayayım;
-şeytan kilisesine mensup olanlar.bu tipler anton laveyin öğretisine sahip çıkarlar.yüzeysel olarak bakıldığında bu kişiler,ş;eytanı istekleri yolunda atılacak adımlardaki destek kuvvet olarak görürler.
-satanizmi bir gençlik hevesi olarak gören,ayinlerdeki vahşeti görmekten zevk alan,sözde ayinsel törenlerle kutsandıklarına inananlar(ki bu tipler günümüzde çokça mevcuttur.bu olaya kendini kaptırırlarsa ruhsal hastalıklar baş gösterir.örnek olarak mezarlıkta öldürüldükten sonra ölü bedene tecavüz eden ve bunu şeytandan aldıkları direktifle yaptıklarını iddia eden gençler )
-1700lü yıllardan kalma,hristiyanlığa karşı alternatif olarak görülen bir din olarak satanizme inananlar.bu kişiler hristiyanlığın getirdiği zorunlulukları reddeder ve alternatif secenekler yaratırlar.semboller de hristiyanlğa atıfta bulunan türdendir.ters haç,13 cumanın uğuru vs..
bunlar gibi bir çok değişik inanç şekline sahip olan satanizm,anlatılması zor bir kavramdır.diğer inançlarla da bağları vardır.bir hindu tanrısı olan kaliye inananlar, ( sonun ve başlangıcın tanrıçası.)satanizme inananlar çerçevesinde değerlendirilir.bunun sebebi ise kalinin hindu inancında şeytan gibi cezalandırıcı bir yere sahip olmasıdır.
anadolu'da da eski çağlardan beri bulunan satanizm ilk kez kendini yezuidiler ile gösterir.bu mezhep şeytanın hz.alinin bedeninde can bulduğuna inanır.(bir anlamda alevilikle de bağı vardır yani)
günümüzde de hala bir çok değişik satanist inancına sahip insanın yaşadığı ülkemizde çok ilginç örnekler de vardır;güneydoğu'da yaşayan bir boy şeytana taparken etrafına iyilik saçar.örnek olarak verdiğim doğudaki bu boy,müslümanların oruç tutması gibi hayatları boyunca marul gibi yeşillikleri yemezler.bunun sebebi ise şeytanın ruhunun bu yeşillikler arasında gizlendiğine dair olan inançlarıdır.ayrıca bu insanlar,çevredekiler tarafından her zaman iyiniyetli olarak anılırlar..
nightwish nightwish
ayrıca günümüzde gençler arasında (özenti topluluk) bir tür sınıflandırma şekli haline gelen inanışlarda 'olm sen sertsin satanistsin' nidalarına sebep olan inanış.mezarlıklarda şimdi bir zombi çıkacak,beni yiyecek diye korkudan ölen ama cool takılan,evlerindeki ayinlerde kullandıkları tütsü kokusunu annesi gelince nasıl açıklayacağını düşünen,oyuncak kediye salça sürüp korku verici fotoğraflar çeken,metal müziği satanizm olarak gören gaz metalci topluluğun inanışı (!)
ayrıca ikide birde bir polisin 'sen satanist misin?' sorusuna maruz kalmama sebep olan ve toplumda da yaygın olan inanış gereği siyah giyen,gümüş takılar takan,uzun saçlı her insanın mimlenmesine sebep olan inanış.bu inanış öyle verimli bir meyvedir ki,hem medyaya yazacak konu bulur,hem din bilimcileri kendilerini a takımı gibi programlarda ve reha muhtar gibi sunucularla başbaşa tartışır ve reyting alır konuma getirir,hem kişilik bunalımında olan gençlere yol gösterir(!),hem pkk gibi yasadışı terör örgütlerine sempatizan kazandırır,hem gençleri sömürmek isteyen istismarcılara av hazırlar...falan feşmekan.bu liste uzar gider.
dua edelim şeytana bu nimeti için!
jellicle jellicle
ortaya atmış olduğu kurallar incelendiğinde aslında saçma olmayan düşünce sistemidir. aklı günlük yaşama sokmak isteyen bir akımdır. bu nedenle akla, şeytanın orospusu gibi bir isim verilmiştir. bu isimden de anlaşılabileceği gibi, ilk başlarda düzgün bir mantıkla ortaya atılan bu düşünce daha sonraları ayağa düşmüştür. bu gayet doğal bir durumdur çünkü düşünüyorum diyen her insan, düşünceye aslı olmayan ve kendini yüceltmeye yarayan eklemeler yapmışlardır. türkiye'de satanizm akımı ise herhalde bu örneğe en güzel uyan oluşumdur (ki bunlarda yukarıda oldukça güzel açıklanmıştır).
fakat genel uygulama ve ortaya attığı düşünceler açısından çelişen bir sürü nokta vardır satanizmde de. bu nedenle, aklı günlük yaşamın bir parçası olarak gören insan, bu akıma körü körüne bağlanmaz. doğmasına sebep olmuş olan temel kuralları (ki bunlarda düşünmenin getirdiği doğal sonuçlardan başka bir şey değildirler) içgüdüsel olarak sürdürerek yaşamlarına devam ederler. zaten nedir? satanizm de, herkes yapıyor diye sende yapmak zorunda değilsin tarzında bir söyleme sahiptir ki o zaman grup oluşturmak bile saçma gözükmeye başlayabilir.
bh6223 bh6223
genel olarak şeytana tapma anlamına gelmektedir.satanizm içerik olarak hırıstiyanlığın kurallarının değiştirilmesi ve yeni kurallar eklenmesiyle oluşturulan ayrıca satanist düşünceyi benimseyen kişiler tarafından istedikleri şekilde dizayn edilebilen felsefi bir anlayıştır.satanizme göre insan hiç birşeye karşı sorumlu değildir bu durumda eğer nefsi insana öfkelenmeyi kin tutmayı intikam almayı yalan söylemeyi hırsızlık yapmayıöldürmeyi emrediyorsa bunun yapılmasında sakınca yoktur.satanizmi geleneksel satanizm laveyan satanizm left hard path ve tample of set gibi gruplara ayırabiliriz.bugünkü dünyayı tehdit eden şekliyle satanizm anton szandor levey tarafından 1966 yılında amerikada kurulan satanik kiliseyle etkin hale gelmiştir
1 /