seks

45 /
beste çalan mahur beste çalan mahur
insanların bir araya gelip yaptıkları ve eğlendikleri sosyal paylaşım/etkinlik.
oral, anal ve vajinal olmak üzere üç üst başlıkta değerlendirilir. sonuçta bir deliğe sokma olayı. bunlardan ilk ikisi caiz değildir, üçüncüsü ise caizdir.
fiili olarak ise sonsuz sayıda alt türü vardır, her an yeni alt türler ortaya çıkmaktadır.
en az iki, en fazla sonsuz kişiye ihtiyaç vardır.

ayrıca bir takım vücut sıvıların paylaşımı.
45 /