şelat ajanları

elas elas
* gıdaların içindeki serbest metal iyonlarını, çözünmeyen veya renkli bileşikleri oluşturan, gıda bileşenlerinin degradasyonunu katalizleyen, çökelme, acılaşma,besleyici değeri azaltma gibi kallite bozukluklarına neden olur.