sessiz bilgi

sonsuzus sonsuzus
evrende, şamanların niyet dediği, ölçülemez, betimlenemez bir güç mevcuttur; ve tüm kâinatta var olan kayıtsız şartsız her şey bir bağlantı hattıyla niyete bağlıdır. sessiz bilgi, niyetle dolaysız temastan başka bir şey değildir.
don juan matus (bkz: carlos castaneda)