shapeshifting

zeus zeus
ing. şekil, form değiştirmek..

gereksiz bilgi: insanken dolunayı görüp kurt olan kurtadam mesela shapeshifting allahını yapmaktadır..

az buçuk ucundan: aslında gerçek olup olmadığı tam olarak bilinmese de dünya üzerinde çoğu değişik literatürlerde karşımıza çıkıyor..mitoloji olsun, dinler olsun, edebiyat olsun, bilim olsun..

görsel: ve kurbağa prenses'e dönüşür;

bulletproof bulletproof
lycanthropy ile karıştırlmaması gerekir. shapeshifting bir yetenektir, dönüşüm isteklidir ama lycanthropy bir hastalıktır, dönüşüm isteksizdir. mesela dolunaydaki kurtadamlar birer lycanthropedur. shapeshifterlara ise örnek olarak druidleri gösterebiliriz.
kahnesty kahnesty
druidlerin gerçekleştirdikleri olaydır. insan formlarından dünya üzerindeki hayvanların suretlerine dönüşebilirler ve o hayvanların özelliklerini alırlar. ve iş bu yeteneklerine shapeshifting ya da form değiştirmek denir.
selia selia
ing. biçim değiştirmek.
yunan mitolojisinde özellikle zeus ile kirke ile öne çıkan şeydir. zeus'un leda için kuğu, antiope için satir, aegina için ateş, danae için altın yağmuru, alkmene için kocasının kılığına, hera için guguk kuşu, callisto için bakire tanrıça artemis'in kılığına, mnemosyne için yakışıklı bir çoban, io için bulut, persephone için yılan, europa için boğa oluşu, ganymedes'i kaçırırken kartal kılığına girmesi ve asi kral lykaon'u kurda çevirmesi, kral aiakos'un isteği üzerine aegina adasındaki karıncaları insanlara(mymidonlara) çevirmesi, io'yu ineğe çevirmesiyle beraber büyücü kirke'nin de kaybolmuş denizcileri domuza çevirmesi de biçim değiştirmeye örnektir. biçim değiştirme üzerine ovidius'un dönüşümler kitabı okunmalıdır.
ayrıca islam'da mesh olarak da bilinir. bu da ilahi ceza olarak azmış kavimleri çoğu kez domuza, maymuna dönüştürmektir.