soğuma

üç hürellerin dördüncüsü üç hürellerin dördüncüsü
termodinamikte bir ortamdan ısı enerjisinin çekilmesiyle o ortamın sıcaklığının azalması olayıdır. bu olay termodinamiğin birinci yasası olan enerjinin korunumu ilkesine uygundur. havanın soğuyarak ortamdaki ısının yok olduğu sanılır. halbuki bulunduğunuz ortamdaki ısı enerjisi başka bir ortama aynı şekilde geçiş yapmıştır, soğuma bu ısı transferinin bir sonucudur.