solomon

culdesac culdesac
başa bela organik kimya dersinin kitabının yazarı ve bu kitap için genellikle kullanılan isim.şık bir kabı ve şekli olmasına rağmen pek çalışılacak bir kitap değil.bu kitap ders çalışmak için değil sanki kütüphanede saklamak için.

hiç huyum diildr eksici ibneye seslenmek ama şu an yaşadığım şey safi merak.
be hey ibne sorarım sana!! sen mi çevirdin bu kitabı da burda yazdığım şey bu kadar koydu sana?