sorguç

myrmidon myrmidon
ilk sorguçun hikayesi şöyledir: 1. dünya savaşının ortalarına kadar osmanlı devleti'nde surre alayı denen bir adet vardır. bir seferinde surre alayının istanbul'dan yolcu edilmesi merasimine katılan yavuz sultan selim han, peygamber efendimizin kabri için gönderilen süpürge uçlarını görmüş ve efendimize karşı duyduğu hürmetin göstergesi olarak bunlardan birini sarığına takmıştır. kendine sonra gelen osmanlı sultanları da bunu temsil etmek üzere daha estetik sorguçlar kullanmışlar, hatta sarık kalkıp fes ihdas edildiğinde bile bir dönem bu adet devam etmiştir.
just call me daydreamer just call me daydreamer
gördüğüm bir cümleden çıkarabildiğim manası itibarıyla tdk' nın mensuplarının müsait olan geniş yüzeyinden uydurduğu bir yenilik gibi gelen kelimedir.

düzeltme: aslında düzeltmeye gerek yok. başlık bölümüne sorguç yazıyorsun. ara diyorsun sorguç içeren başlıklar çıkıyor. orada ne görüyoruz, bunu görüyoruz.

(bkz: sorguç yazarları tanıma senesi)