sosyal liberalizm

ousmane ousmane
ekonomide liberal,sosyal politikalarda eşitliği sağlamaya çalışan görüştür. istihdam ve fırsat eşitliğine önem verir. sosyal demokrasiden farkı,sosyal demokrasinde, ekonomide devlet müdahalesinin fazla olmasıdır.
egaliter egaliter
sosyal liberalizm, toplum için en ideal siyasal düşüncedir. ancak küresel güçler, hiçbir siyasal akımı es geçmeden onlara müdahale eder ve istedikleri biçime sokar. yapısı gereği en barışçı siyasi düşünce olması gereken sosyal liberalizme bile kin ve nefret aşılanması mümkün olabilmiştir. bugün sol çevrelere egemen olan social justice warrior akımı sosyal liberal düşünceye kin ve nefret tohumları ekmek için kullanılmaktadır. bu kin ve nefret tohumları ne işe yarar? birlikte sisteme muhalefet edebilecek kitleleri toplumsal kimlikleri üstünden bölerek aralarında bir iktidar çatışması çıkartır. toplumsal kimliklerin siyasallaştırılması, ayrımcılığı, ayrımcılık da şiddet eğilimlerini besler. şiddet eğilimleri hem demokratik düşünceyi yok eder, hem de siyasi aktörleri kitlelerden koparır, marjinalleştirir ve etkisizleştirir.