sözcük türleri

düzen ve kargaşa düzen ve kargaşa
türkçede sekiz başlık halinde incelenir:

1 - isim (`ad)
2 - sıfat (`ön ad)
3 - zamir (`adıl)
4 - zarf (`belirteç)
5 - edat (`ilgeç)
6 - bağlaç
7 - ünlem
8 - fiil (`eylem)

ayrıca,
(bkz: fiilimsi)

sözcük türleri, genel olarak ad soylu sözcükler ve fiiller olarak ikiye ayrılır. fiil dışındaki; isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç ve ünlem türündeki sözcükler "ad soylu sözcükler" olarak adlandırılmakta.

sözcük türleri, tek başlarına anlam ifade edip etmemeleri ve başka sözcüklere bağımlı olup olmamalarına göre genel olarak yine "anlamlı sözcükler" ve "görevli sözcükler" olmak üzere iki başlıkta incelenmekte.

anlamlı sözcükler(bağımsız sözcükler), tek başlarına da anlam ifade edebilen isim, sıfat, zamir, zarf ve fiil türündeki sözcüklerdir.

görevli sözcükler(bağımlı sözcükler), edatlar, bağlaçlar ve ünlemlerdir. bunlardan edatlar ve bağlaçlar tek başlarına bir anlam ifade etmezler. bu sözcük türleri cümle içinde kullanıldıklarında sözcükleri ve sözcük gruplarını birbirlerine bağlayan, sözcükler ve sözcük grupları arasında anlam ilişkisi kuran sözcük türleridir. ünlemler ise "asıl ünlem" (ah!, ey!, hey!, hop!, uf! vb.) olduklarında duyguları ifade eden ve birlikte olduğu cümlelerin anlamlarını etkileyen sözcüklerdir.

ünlem olarak kabul edilen tüm sözcüklerin görevli sözcükler olarak adlandırılmasının doğru olup olmayacağına dair tartışmalar var. şükrü haluk akalın'ın konuyla ilgili şu konuşma metni incelenebilir: prof. dr. şükrü haluk akalın-türkiye türkçesinde ünlem yazılı ve sözlü anlatımda özel bir yeri ve işlevi olan ünlemler (ünlem edatları ), dilimizdeki kelime türlerinden biridir. ünlemlerin anlatımda öze... cu

ve;
(bkz: cümle/#8314671)