sözlük yazarlarının ruhsal yaşamları

kır bahçesi kır bahçesi
bu ülkede yaşanan bir durum var o da ruhsal duruma kimse önem vermiyor.

ruhu baz alıp hayatı planlamak önemlidir.

başkalarının ruhunda ne etkiler bırakıldığı bilinip öyle davranılmalıdır.
müsait bir yerde lütfen müsait bir yerde lütfen
hare krishna

"krishna "tanrının yüce şahsiyetidir. her yönden çekici anlamına gelen "krishna"- (1) zenginlik, (2) güç, (3) ün, (4) guzellik, (5) bilgelik ve (6) feragat.
bu altı özelliği taşımasından mütevellit kimilerince tanrının yüce şahsiyetinden öte tanrı olarak da tanımlanmaktadır. kimi inanışlara göre krishna, dünyada 5000 yıl önce görülmüş ve 125 yıl insan kılığında bulunmuştur. dünya onun gibi biriyle daha önceden hiç karşılaşmamıştır, böylesine saf, zengin, ölçülü, güçlü, güzel biridir. ona inanan yani bütün aşk ve sevgisini ona odaklayan bilince ise krishna bilinci denir.

hare ise; krishna nın enerjisi anlamına gelmektedir.

bu ikisinin birleşiminden oluşan hare krishna, bunca özelliğe sahip olan bir tanrının enerjisine sahip olabilmektir."

hare krişna hare krişna
krişna krişna hare hare
hare rama hare rama
rama rama hare hare