sub specie aeternitatis

natalie portmanto natalie portmanto
"under the aspect of eternity":
"sonsuzluğun bakış açısının altı", "sonsuzluğun bakış açısına bağlı" gibi anlamlara gelen spinoza'nın üzerinde durduğu kavramlardan biri.

kişinin varlığının; sonsuzluğun, tekilliğin bakış açılarından biri olduğunu, yaşarken hissettiğini sandığı gerçeklikten farklı bir gerçeklik boyutu olduğunu anlatır.

bu yönüyle üzerinde fazlaca düşünülmesi gereken kavramlardan biri bana kalırsa.