tanburi cemil bey

1 /
gregorsamsabenim gregorsamsabenim
bu topraklardaki müzik tarihinin gelmiş geçmiş en büyük tanbur virtüözü. saraydan gelen daveti reddettiği için hayatı zorluklarla geçmiştir. 43 yaşında veremden ölmüştür.
telvin telvin
alemin en iyi tanbur üstadlarından birisiymiş.tanbura yeni bir üslup getirmiştir.tanburdan başka ud,lavta,klasik kemençe de icra edrmiş.osmanlı döneminin ilk taş plağınıda kendi kaydetmiştir.plak doldurmayı hiç sevmemesine rağmen.her iyi üstada yapılan gibi bugün onun mezarının yeride bilinmemektedir.
gramadevate gramadevate
(bkz: tamburi cemil bey çalıyor eski plakta)


kar mûsikîleri

bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu
bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu..

bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı
yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı

bir erganun ahengi yayılmakta derinden
duydumsa da zevk almadım islav kederinden..

zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta
tanburî cemil bey çalıyor eski plakta...

birden bire mesudum işitmek hevesiyle
gönlüm doldu istanbul'un en özlü sesiyle.

sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık
uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık.


tanburî cemil'in ruhuna gazel

bezm-i cemşîd'de devran ki kadehler döner
şevk şeb-ta-be seher roks-ı mükerrerle döner

tutuşur meş'ale-î dille meraya-yı huzûz
hüsn ü aşk ortada bin mah, bin ahterle döner

cümle ervah-ı makamat açılır arşşa kadar
rast, mahur ile uşşak, muhayyer'le döner

kurulur pây-i tarab yerden o dem kim melekût
yere gökten süzülür halka-i şehberle döner

her gelen rind kanar zevkle bu mecliste kemai,
canib-î rahmete son çektiği sagarla döner.

yahya kemal
udisyen udisyen
kemençeci vasilakinin öğrencisidir. 1874 yılında doğmuş 1916 'da vefat etmiştir. refik fersan en büyük öğrencilerindendir. getirdiği üslup sadece tanburun değil tavır açısından türk müziğindeki hemen hemen bütün enstrümanların gelişimine etkisi olmuştur. ayrıca kayıtlarına ulaşabildiğimiz en büyük kemençecidir. viyolonselin taksimleri yaylı tanbur (tanburu da ilk defa yayla çalan cemil bey'dir) taksimlerinin de olduğu plaklarından bir seçme albüm kalan müzikten çıkmıştır. diğer kayıtları türk müziğiyle uğraşan müzisyenlerde mevcuttur, hatta "herşeryi ben yaptım, ben en büyüğüm, saklıyorum işte vermiyorum kimseye çünkü küçük dağları da ben yarattım" zihniyetinde olmayan müzisyenlerden istendiği takdirde ulaşılabilmesi mümkündür. çaldığı tanburda aşağı yukarı bugünki uzun sap bağlama dediğimiz sazın üzerindeki perde sayısı kadar az perde olmasına rağmen bastığı perdeler dehasının çözemediğim noktalardan biridir. kayıtları yavaşlatarak dinlemek dinlerken "yok artık!" dedirtecektir. cemil bey'in hayatına dair geniş bilgiye oğlu mesut cemil bey'in yazdığı tanburi cemil bey isimli kitapla ulaşılabilir yeni baskısı kubbealtı neşriyattan çıkmıştır.
major tom major tom
öyle bir adamdır ki, kabak kemani, klasik kemençe, yaylı tambur, lavta, çello vs'yi de virtüöz ölçüsünde çalabilmektedir.
taksimlerindeki melodik zenginlik, perde hassasiyeti neyzen niyazi sayın ve tamburi necdat yaşar tarafından çok etüt edilmiş, örnek alınmıştır. yani makam müziğimize çok büyük katkısı olmuş kişidir. taksim kayıtları maalesef temiz değil ama niyazi sayın, necdet yaşar, salih bilgin, murat aydemir, yansımalar, kudsi ergüner gibi sanatçıların albümlerinde çalınmış, üflenmiş çok sayıda saz semaisi ve peşrevine erişilebilir.
ludwig ludwig
kendisinin tanburi cemil efendi'li bir versiyonu da vardır.genellikle çoook eskilerden kalma,bir şarkı yada şarkıcıyı betimlerken,örnek verilen şahsiyettir.
nim sofyan nim sofyan
günümüzde kullanılan perdelerin mucidi sanatkardır. türk müziği ile uğraşan her icracı ister istemez cemil beyin kullandığı perdeleri kullanır.
kürk mantolu nutella kürk mantolu nutella
müzik dehası. bestekarlığı ve icracılığı muazzam derecede olan bir müzisyen. tanbur, klasik kemençe, lavta, viyolonsel, zurna gibi enstrümanları virtiöz seviyesinde kullanabilen bir efsane adam.

kemani tatyos efendi'nin hüseyni saz semaisi'ni de çok güzel icra etmişliği vardır:
nikriz sirto'su da pek kıvrak, pek oynaktır:


nim sofyan nim sofyan
tanbur icrasına ve mızrap vuruşuna getirdiği yenilik ile bu sazı yok olmaktan kurtarmış duayen.

kendisi hakkında yazılmış en iyi eser, oğlu mesut cemil tarafından kaleme alınan "tanburi cemil'in hayatı" adlı eserdir. uğur derman hocanın yayına hazırladığı eser sayesinde, sanatçının hayatına dair ufak anekdotları bulmak mümkün.
nemiş nemiş
ferahfeza saz semaisinde güneşin batışını resmetmiş, ölmeden önce
' zaide, vakit geldi. yirmi beş sene rindane yaşadım. öldüğüme teessüf etmiyorum. lakin sizin için badii ıztırab oldum. affediniz, kendinize ve mes'uda iyi bakınız.' demiş naif insandır.
1 /