tao

1 /
schatten schatten
tao,çin’de, felsefi ve dini iki akım için kullanılan ortak addır.tao, olgunlaşmanın, bütünleşmenin, kendini bulmanın, yetkinleşmenin, aydınlanmanın, arınmanın simgesidir.taoizm’e göre bu alem mevcut olan (yang) la mevcut olmayan (ying) in birleşmesinden meydana gelmiştir.
msslucifer msslucifer
tao biri oluşturdu.
bir ikiyi oluşturdu.
iki üçü oluşturdu.
üç on binlerce şeyi oluşturdu.
on bin şey yin i taşır ve yang ı kapsar.
onlar bu kuvvetleri birleştirerek uyuma ulaşırlar.
thyo thyo
1- m.ö. 6. yüzyılda ortaya çıkan ve uzun yüzyıllar boyunca devam eden bir gelenek oluşturmuş olan taoizmin kurucusu olarak bilinen düşürür. 2- ikinci olarak evrenin yolu, düzeni yasası anlamına gelen, anlatılamayanı ve açıklanamayanı gösteren kavram. evrenin adsız kaynağı yasaların yasası, ölçülerin ölçüsü olan, kendi kendine yeter mutlak, kavranamayan ve anlatılamayan temel, gerçek yasa ya da düzen. etkisi, ifadesi doğada türlü türlü durumlar altında tanınan düzen ilkesi.

3- üçüncü olarak, bilge insanın somutlaştırdığı, ya da hayata geçirdiği bilgelik yoluna da tao adı verilir. buna göre, kendisini hiçe sayarak tao nun yoluna yönelen bilge kişi o nunla birlik ve uyum içinde olmak suretiyle, iç barış ve aydınlanmaya erişebilir.
anime anime
gücünü doğadan, dünya'nın üzerindeki her hareketin birbiriyle uyumundan alan düşünce sistemidir. tao'ya göre insan, doğanın dengesinden yararlanarak kendi iç dengesini bulabilir. tao evrendeki her şeyin birbiriyle olan çelişkisine ve bu çelişkinin doğurduğu bağlılığa saygı duyar.
taocu düşüncenin yaratıcısı lao tzu 'dur.

"evren doğmadan önce biçimsiz ve kusursuz bir şey vardı.
sakin. boş. yalnız. değişmeyen. sonsuz. ebediyen hazır.
evrenin anası.
daha iyi bir isim olmadığı için tao dedim.
o, her şeyden her şeyin içinden ve dışından akar ve her şeyin kökenine geri döner.
tao mükemmeldir. evren mükemmeldir. dünya mükemmeldir. insan mükemmeldir.
bunlar dört mükemmel güçtür.
insan dünyayı izler. dünya evreni izler.
evren tao'yu izler.
tao sadece kendisini izler." * *
anime anime
"son tao aslında engindir,
kendi içinde kendiliğindendir, açıkça hareket etmez,
bütün çağların sonu ve bütün çağların başlangıcıdır,
yeryüzünden ve gökyüzünden önce vardır,
zamanın bütününü sessizce kucaklar, çok uzun süredir kesilmeden devam eder,
doğu'da konfüçyus baba'yı öğretir,
batı'da buda'ya dönüşmüştür, "altın adam"a,
yüzlerce kral tarafından örnek alınmıştır,
bilge kişilerin nesilleri tarafından aktarılmıştır, bütün öğretilerin atasıdır,
bütün gizemlerin ötesindeki gizemdir..."

-ming rock yazıtı-1556
anime anime
"tao varlıkları doğurur,
besler, yaşatır,
şefkat gösterir, rahatlatır, korur.
onları kendilerine döndürür.
yaratmak, sahiplenmeden
davranmak, beklentisizce
yönlendirmek, yönetmeden."
anime anime
tao, gerçekte kim olduğu hala bilinmeyen lao tzu tarafından ortaya çıkarılmış bir düşünce sistemidir. bazıları lao-tzu'nun dağlarda yaşayan bir münzevi olduğuna, bazıları ise o zamanlar var olan küçük krallıklarda yaşayan bir alim olduğuna inanır. ayrıca konfüçyus'e, i-ching'in 64 heksagramının derin anlamlarını anlamasına yardım ettiğine inanılır. bu bilinmeyenlerin yanında lao-tzu hakkında bilinen tek şey, taocu düşünceyi anlattığı tao te ching'i yaratmış olmasıdır.

tao, gücünü doğadan, dünya'nın üzerindeki her hareketin birbiriyle uyumundan alır; evrendeki her şeyin birbiriyle olan çelişkisine ve bu çelişkinin doğurduğu bağlılığa saygı duyar. tao'ya göre insan, doğanın dengesinden yararlanarak kendi iç dengesini bulabilir.

her ne kadar tao'yu bu şekilde tanımlıyor olsak da aslında tao, açıklanabilen bir şey değildir. zaten lao-tzu da tao'yu anlattığı tao te ching'i de mecbur kaldığı için (tibet'e giderken bir sınır bekçisinin eser yazmadığı sürece ona geçit vermeyeceğini söylemesi üzerine) yazmış ve bu nedenle de kitaba şu sözlerle başlamıştır:

"sözle açıklanan tao, gerçek tao değildir. sözler o'nu açıklayamaz. adsız olarak yaratılışın kaynağıdır; bir adla, bütün varlığın ana'sı olur. yoklukla, gizini kavrar; varlıkla, yoluna yaklaşırız."

tao bir din değil; yeryüzü kökenli bir gelenek, bir düşünce sistemidir. bunun yanında tao, herhangi bir yönetici, hükümdar, mimar ya da evrenin yaratıcısı anlamındaki tanrı da değildir. tao, dengedir. yin-yang ikililiğidir. dengeyi ve uyumu, müdahaleci olmadan destekler, izler, besler ve ona saygı duyar. bunun nedeni "bağlantılılık kavramı"ndandır. tao'ya göre her şey birbiriyle bağlantılıdır. ne kadar küçük olursa olsun, bir nesneye etkide bulunulduğu zaman bütün evren fayda veya zarar görür.

"tao varlıkları doğurur,
besler, yaşatır,
şefkat gösterir, rahatlatır, korur.
onları kendilerine döndürür.
yaratmak, sahiplenmeden
davranmak, beklentisizce
yönlendirmek, yönetmeden."
ben olan ben ben olan ben
yerle gök olmadan da belirsiz
bir şey vardı. ne kadar sakin
ne kadar boştu 'o' şey.
birbaşına vardı 'o'. değişmeden,
etkinliğini yitirmeden, heryeri
kaplıyordu. 'o' evrendeki herşeyin
anası sayılabilir. 'o' nun adını bilmiyorum.
'o' na 'tao' demekle yetiniyorum."

lao tzu
1 /