test

1 /
karizmatik karizmatik
yazılım süreçlerinden en sıkıcı olan kısmıdır. bu nedenle mümkünse test işlemlerini yapan bir kişinin bulunduğu kurumlarda çalışılasıdır. test çeşitleri ise şöyledir:

ünite testi(unit test): programcılar yazdıkları veya değiştirdikleri her programın, her yazılım parçasının verilen spesifikasyonlara uygunluğunu test ederler. her ünitenin kodunun kalitesi ve sistem içerisinde diğer modüllerle çalışıp çalışmadığı test edilir. proje; tek bir bölüm olarak ve diğer bölümlerle beraber çalışacak şekilde bölümlere ayrılır ve ünite testine tabii tutulur. testin tamamlandığını görmek için bakılması gereken bazı faktörler şunlardır;

- modülü oluşturan satırların hepsi en az bir kez çalıştırılmalıdır.
- bütün denklemler ve eşitlikler belirtilen sınırlar içerisindeki değerler ve sınırlar dışındaki değerler ile test edilmeli ve bu denklemleri ihtiva eden tüm döngüler çalıştırılmalıdır.
- tüm programlama ve tasarım hataları düzeltilmelidir.
- tasarım değişikliği gerekiyorsa, bu değişiklikler düzgün olarak kaydedilmeli ve gerekli işlemler kalite planında belirtildiği üzere başlatılmalıdır.

ünite testi tamamlandığında program test kütüphanesine kopyalanır. aynı zamanda bütün testlerin sonuçları, test verileri ve çıktıları sonradan bulunabilecek şekilde saklanmalıdır.

fonksiyonel test : fonksiyonel spekler ile yazılan programın ve program fonksiyonları arasındaki uyuşmazlıkların ve aksiliklerin testidir.

amaçlarını şöyle sıralayabiliriz;

- program birimlerinin birbirleriyle prog.speklerinde belirtildiği şekilde doğru olarak bütünleştiğini görmek.
- modüller arası geçişlerin doğru olduğunu göstermek.
- modüllerin entegrasyon sonucu oluşturdukları alt sistemin veya sistemin tasarımında belirtildiği şekilde doğru olarak çalıştığını göstermek.
- her modülün diğer modüller tarafından çağrıldığında gereken arayüzün oluştuğunu ve parametrelerin doğru olarak geçirildiğini göstermek.
- her bir modülde ortaya çıkabilecek ve tolerans sınırları içinde kalan hataların, modüllerin birlikte çalışmasıyla kabul edilebilirlik sınırlarını aşıp aşmadığı gözlemlemek.

sistem testi : hedeflenen sistem ile gerçekleşen sistemler arasındaki aksaklik ve uyuşmazlıkların ortaya çıkarılmasını sağlar.

sistem testlerinin ortak amacı sistem elemanlarının uygun bir şekilde bütünleştirildiğini ve kendilerine tahsis edilen işlevleri yerine getirdiklerini kanıtlamaktır.

sistem testinin alanları
uygunluk testi : ürünün çeşitli platform, network ve işletim sistemleri gibi farklı ürünlerle çalışıp çalışamayacağının testidir.
düzeltme testi : bu test recovery & rerun testi olarakta adlandırılır. bir uygulama normal olmayan bir şekilde biter veya kesilebilir. tekrar başladığın da bilgilerin kaybolup kaybolmadığı veya bozulup bozulmadığının test edilmesidir.
zorlama testi : stres testi de denilen bu testte programcılar uygulamaya beklenmedik şeyler yaparlar. özellikle uygulamanın kullanım hatalarına karşı mantıklı bir şekilde cevap verip vermediği test edilir. projede konulan sınırlamalar,kullanıcı dökümanı ,fonk.spek ve pazarlama planında özetlenmiştir. düşük hafıza, düşük disk yüzeyi, kayıp diziler, bozulan dosyalar, farklı işletim sistemleri ile network donanımı ve sınırlı sistem kaynakları gibi çeşitli stres koşulları – bazen de belirli araçların yardımıyla test edilir.
kullanım kolaylığı testi : yazılan programdaki özelliklerin ve kullanım kolaylıklarının, fonk. spek’na ve kullanıcı dökümanlarındaki özelliklere uygun olup olmadığının testidir.
performans karşılaştırma testi : ürünün performansının fonk.spek. ve vizyon kapsam dökümanı’ndaki tanıma uygunluğunun testidir. başarım hedeflerinin yerine getirildiğini göstermekiçin uygulanır.
güvenlik testi : sistemin güvenlik mekanizmasının istenmeyen kullanıcılar tarafından delinemeyeceğinin ispatı için yapılan bir testtir.
dökümantasyon ve yardım dizisi testi : buralarda yazılı talimatların doğruluğu ve uygunluğu test edilir.

regresyon testi : bir uygulamada değişiklik veya geliştirme yapıldığında, uygulamada değişmeyen fonksiyonların program değişikliğinden etkilenip etkilenmediği test edilir.

paralel testi : yeni uygulama varolan uygulamaya karşı aynı datalar kullanılarak test edilir ve yeni uygulamanın eski uygulama ile aynı sonuçları verip vermediği gözlenir. ancak yeni uygulama organizasyona tamamen yeni olabilir, bu durumda bu yöntem her zaman kullanılmayabilir.

beta testi : beta test programı test ve kalite güvencesi ekibince yönetilir ve gerçekleştirilir. beta testi; ürünü sahibine devretmek amacıyla yapılır. beta testini gerçekleştiren kişilerden alınacak bilgiler hata bulma giderme ve gelecekte ürünü daha da mükemmel hale getirmek için kullanılır.

-performans testi: ürünün performansının gerçeğe en yakın ortamda beklenen şekilde çalışıp çalışmadığının testidir.
-konfigurasyon testi : hazırlanan ürünün taşınacak ortama uyarlanması sonucu beklenen şekilde çalışıp çalışmadığının test edilmesidir.
-yoğunluk testi: hazırlanan ürün veya sistemin prod.ortamında en yoğun data ve en yoğun transaction sayısı ile uyarlandığında, tahmin edilen sonuçları verip vermediğinin test edilmesidir. uyarlanacak sistemin hem batch işlemler açısından, hem de online transaction response time ları açısından, ortamın yoğun zamanlarındaki sonuçları gözlenir.
-kullanıcı kabul testi: fonksiyon ve sistem testini kapsar. uç kullanıcıların prod. öncesi, hazırlanan ürünün tüm fonksiyonlarını kontrol edip onay vermesidir.
endymion endymion
üniversitede öğrencinin başını yakandır. eğer sınavın tamamı testse ve dersi geçebilmek için finalden en az 50 almış olmak şart ise 48 alırsınız, hocaya yalvarır yakarırsınız, son senenizdir, o dersi verecekseniz okul bitecektir fakat hoca dilinizde biten tüylere, kıçınızdan akan boncuk boncuk terlere aldırmaz. ''kağıtlar optik okuyucuda okundu, malesef bişey yapamam, bende çok üzülüyorum bu duruma'' falan filan gibi zırvalıklarla 1 tane boktan ders için 1 tane güzelim yılınızı yer. en güzeli klasik. bir cümle yaz üstüne ne geliyorsa yardır.
zki zki
öğrenciler için çoktan seçmeli sınavdır ki bunun adı deneme testi falan olur..ama bide bu testlerin yerine göre can yakanı yerine göre çığlık attıranı vardır.. tabik ki hamilelik testinden bahsediyorum.. eğer bu test hukuk dışı positif çıktıysa ülke nüfusun grafiğinde sapmalar olacağı aşikardır..
1 /