tevakkuf

loss loss
vakf, "ayakta durma" dan türemiş bir isimdir ve bekleme, durma manasındadır.

"hiç sesini çıkarmamış, bir sâniye bile tevakkuf etmemiş, derhal silâhını sol eline almış"
(yâkup k. karaosmanoğlu).

"cevahir, şekerleme, kitapçı camekânları önünde tevakkuf ede ede yürüyordum."
(yahya kemal beyatlı)