türkiye türkçesi

el viento viene el viento se va el viento viene el viento se va
özellikle genç kalemler'in "yeni lisan" hareketinden itibaren sadeleşip gelişen yazı dili. batı türkçesi'nin devam eden üçüncü koludur.
1. eski anadolu türkçesi (11.-15. yy.)
2. osmanlı türkçesi (15.-20. yy.)
3. türkiye türkçesi (20. yy. ve devamı)