turşalar

yoltengri yoltengri
mısırlı kaynaklarda sözü edilen turşalar anadolu kökenli bir topluluk olup ege göçleri sonucu kendilerine yeni topraklar aramaya başlamışlar ve bu uğurdaki mısıra saldırıları da bir işe yaramayınca floransa bölgesine göç etmişlerdir. daha sonraki kaynaklarda ise adları etrüsk olarak geçecektir.