ülkemi milliyetçi olamayacak kadar çok seviyorum

selam kelamı selam kelamı
söz ola kese savaşı
söz ola götüre başı
söz ola ağulu aşı
yağ ile bal ede bir söz

kişi bile söz demini
demeye sözün kemini
bu cihan cehennemini
sekiz uçmağ ede bir söz.

(bkz: yunus emre)