uzman sistemler

premature bebek premature bebek
bir konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip uzman kişinin, akıl gerektiren problemin çözümüne ilişkin işlevleri yapan bilgisayar programlarıdır. bu sistemler uzman kişinin bilgileriyle donatılır ve bu bilgileri işleyerek uzman kişinin düşüncesini ve davranışlarını taklit ederler. kullanım amacı, uzman kişinin işlevini yerine getirip, ondan daha iyi çözümler üretebilmektir. ilk olarak 1976 yılında menenjit hastalığı üzerinde kullanılmıştır. tasarımı aşamasında, uzman kişi, bilgi mühendisi ve programcı bulunmaktadır. kullanım alanları, denetim sistemleri, karar destek sistemleri, karakter - resim tanıma, kalite kontroldür.