vişnu

timbuktu timbuktu
vedizm, brahmanizm, hinduizm dinlerinin üçünde de karşımıza çıkan indus kökenli din ve mitolojilerin insancıl, halaskar tanrısı. insanoğlununu herseferinde başka bir yıkımdan kurtarmak için yeryüzüne belli biçimlerde iner. tanrısal olandan dünyevi olana indirgendiği bu görüntülerine avatar denir. yeryüzüne inişlerinde rama, krişna gibi başka tanrılar şeklinde cisimleşebildiği gibi, kaplumbağa, aslan, yılan vb. bir hayvan avatarını da kullanabilir.