weber habermas ve avrupa devletinin dönüşümü

bismillahirahmanirahimof bismillahirahmanirahimof
john mccormick'in avrupa birliği üzerinden devlet olgusunun küreselleşme çağında önüne çıkan ve çıkacak olan sorunlar ile birlikte toplumların yapısal durumları ile ilgili değişen/değiştirilmeye çalışılan çarpıklıklarını habermas-weber karşıtlığı içinde ele alarak sosyolojik noktada değerlendirmelerin yapıldığı kitap. özellikle toplumsal hukuki normların küresel çağda ne denli ''geçerli'' olduğu üzerinde durulmuş. uygulamada hukuki kurallar var gibi dursa da artık değişen dünyada farklı normlar ortaya çıkmış ve devletlerin yerel denilebilecek hukuki normlarının artık geçerli olup olamayacağı üzerine felsefi soruşturmalar yapılmış. özellikle weber ve habermas bu konu için biçilmiş kaftan olduklarından güzel bir eser ortaya çıkmış diyebilirim.

konu o kadar bağlayıcı ki, son günlerde tartışmasını yaptığımız akp hükümetinin interneti kapatması, sosyal medya kanallarını kesmesi/planlaması da işte bu geçerlilik ve bağlayıcılık noktasında sorguluyor felsefi anlamda. engellemek gerçekten hukuki midir? kişisel ve toplumsal hak ve hürriyetler kapsamında geçerli midir bu plan?

küreselleşme öylesine önüne geçilemez bir şekle dönüştü ki küresel denilebilecek düşüncelerle bir araya gelmiş olan bir çok devletin kurduğu yapılar da her açıdan daha da değişmek zorunda kalmıştır. 2. dünya savaşı sonrasında avrupa'nın ekonomik ve siyasi anlamda güçlenmek için güç birliği yapma fikriyle ortaya çıkmış olan avrupa birliği, bugün farklı ülkelerin katılımıyla sürekli büyüyen bir dünya topluluğu haline gelmiştir.

bunların yanında küreselleşme ile tüm dünya kültürlerini önemsediğini gösteren liberal demokrasinin ''çok kültürlülük'' yaklaşımı ile küreselleşmenin altında yerel kültürlerin yok olmamasını arzularken tektipçi yaklaşımlarıyla sorunu daha da büyütmektedir aslında. mesela avrupa birliğinin ilk ortaya çıkışı ile bugünkü misyonunun arasında ki fark gibi ingilizce'nin bugün dünyanın dört bir tarafında yayılmasının ana merkezi haline gelip yerel kültürleri dezenforme ederek yok oluşlarına çanak tutması yaşanan çarpıklığı gözler önüne seriyor. toplumsal anlamda hem yerel hem küresel bir çok sorunu habermas-weber dengesi üzerinden işlendiği bu güzel kitap, insanlığın hukuki geleceği konusunda da bazı önfikirler sunuyor.

doğruluğunu yanlışlığını okuduktan sonra yazın tartışalım derim. keyifli okumalar.