1

1 /
zeus zeus
+1
bir üsteki fikre, düşünceye katıldığını gösteren, aynı görüşte oldugunun anlamını tüm forum alemlerine aktaran yazı, gösterge, simge *
1 /