12 eylül 1980 darbesi

1 /
aqua aqua
1970'li yılların sonlarında terör olaylarının artmasıyla, türkiye'nin bir kan gölüne dönmesini neden gösteren silahlı kuvvetler, emir komuta zinciri içinde 12 eylül 1980 günü yönetime el koydu:

"mgk devlet yönetimine doğrudan el koymuştur. her türlü siyasi faaliyet her kademede durdurulmuş, parlamento ve hükümet feshedilmiş, bütün parlamenterlerin yasama dokunulmazlıkları kaldırılmıştır. bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiş, ikinci bir emre kadar sokağa çıkmak yasaklanmış, yurtdışına çıkışlar durdurulmuştur. yasama ve yürütme yetkileri mgk tarafından kullanılacak ve kısa zamanda bir bakanlar kurulu oluşturularak yürütme sorumluluğu bu kurula bırakılacaktır."
dodo br dodo br
ülkeyi gelecek yıllarda müthiş uygulamarla sarsacak vede bunlarla yetinmeyip nü resim çizerken manşet adlı programa biz maraşı vermek için aldık diyebilecek evren paşayı ülke başına getiren vaka-i vah vah
mavio mavio
geçtiğimiz günlerde durduk yere netekim festival adı altında festivâlleştirilmeye çalışılan olay. amaç bu festivâlin her sene tekrarlanarak olayın unutturulmamasıymış. mhp teşkilatı olaya tepki göstermiş ve "siz 500 kişi gelirseniz biz 5000 kişi geliriz" demişlerdir. olayın altından zina tartışmalarını gündemden indirmek isteyen akp çıkmıştır. olay ustalıkla örtbas edilmiş ve basında geniş yer bulmamıştır
azwepsa azwepsa
ordunun halkın birbirine kıymasına, ortamdaki kaosun gittikçe artmasına yürekleri el vermeyince, hiç istemedikleri halde, yapmak zorunda kaldıkları darbedir. bu darbenin sonucunda ikinci bir atatürk gelmiştir ülkenin başına! aydınlık ve parlak günlere doğru şahlandırmıştır ülkemizi...
(bkz: yersen)
baruch baruch
tbmm kapatıldı,partilerin kapısına kilit vuruldu,mallarına el kondu.
650.000 kişi gözaltına alındı.
1.683.000 kişi fişlendi.
210.000 davada 230.000 kişi yargılandı.
517 kişiye idam verildi,50'si asıldı.
30.000 kişi "sakıncalı" diye işten atıldı.
14.000 kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.
30.000 kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına gitti.
171 kişinin işkenceden öldüğü belirlendi.
937 film sakıncalı diye yasaklandı.
3.854 öğretmen,120 öğretim üyesi ve 47 hakimin işine son verildi.
gazeteler 300 gün yayın yapamadı.
39 ton gazete ve dergi imha edildi.
gazetecilere 3.315 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
23.677 dernek kapatıldı.
twinkle twinkle
günümüzdeki birçok gencin annelerinin-babalarının işkence gördüğü darbedir. hiçbir şey için değilse sırf bu yüzdendir darbeden ve kenan evren'den nefret etmek.
göynük çoban göynük çoban
hakimiyetin kayıtsız şartsız türkiye oligarşisinin; sermayeye hükmedenlerin, işbirlikçilerin, olduğunu vurgulayan darbe. öyle ki sabancı holding'te genel koordinatörlük, bir amerikan tuzağı dünya bankasında danışmanlık yapmış olan bir insan, darbeyle birlikte imf direktiflerini uygulamaya geçirme göreviyle ekonomiden sorumlu kişi yapılmış, ardından kendisine anavatan partisi kurdurularak hizmet kulvarı genişletilmiştir, kurdurulan bir diğer parti de shp'dir, maksat "tehlikeli sol"dan halk desteğinin çektirilmesidir, depolitizasyondur, yumuşak, sözde muhalefettir.
hydramec hydramec
12 eylülcülerin mevcut devlet biçimini yetkinleştirme çabaları "güçlü devlet-otoriter yönetim" ideolojisinden kaynaklanıyordu. 1982 anayasası da "otoriter devlet-sınırlı demokrasi" ilkeleri doğrultusunda hazırlanacaktı. bu ilkeler, 12 eylül öncesinde faşistlerin "milli devlet-güçlü iktidar", ap'nin yıllardan beri savuna geldiği "otoriter hükümet" kavramlarınave militer geleneklerine, tekelci sermayenin siyasal tercihlerine ve daha somut biçimlerinin benzer ülkelerde görüldüğü gibi, "milli güvenlik devleti" ideolojisine uygun düzenlemeleri içeriyordu. milli güvenlik ideolojisi'nin temel kavramları haline gelen "askeri gücün özerkleşmesine ve militarizasyona yönelik somut adımlar buna göre atılmıştı. böylece 27 mayıs'la başlayan bu süreç adım adım gerçekleştirilmişti.
12 eylülcüler bu amaçla, öncelikle toplumun depolitizasyon sürecini başlattılar ve siyasal üst yapıyı kendi denetimleri altında düzenlemeye çalıştılar. ülkede ekonomik ve siyasal istikrarın uzunca bir dönem sürmesi için de bir dizi yasal düzenlemeler yaptılar.

12 eylülcülerin devlet biçimini yetkinleştirmek, devletin "baskıcı ve otoriter" yanını güçlendirmek için getirdikleri düzenlemelerin ne anlama geldiğini kendi ifadeleri ve devletin en üst mahkemesinin aldığı bir karar en iyi şekilde anlatmaktadır:
12 eylülcüler bir anlamda 12 mart'ın devamı, bir başka anlamda da 27 mayıs'ın "karşıtı" bir anayasa yaptılar. bu yeni anayasa, cumhurbaşkanının yetkilerini artıran, hükümetin meclis denetimini azaltan ve yürütmeyi eskiye göre güçlendiren ve bir bütün olarak " baskı anayasası" niteliğindeydi.
1 /