2 milyon çocuk işçi var

yuvidey yuvidey
çocuk işçinin ne olduğunu bilmekte fayda var.

yasalarımıza göre;
15 yaşından büyük ancak 18 yaşından küçük çalışanlar genç işçi olarak isimlendirilir.
14 yaşından büyük ancak 15 yaşından küçük ve ortaokul düzeyinde eğitimini tamamlamış çalışanlara çocuk işçi denir.

burada bahsedilen 2 milyon kişi toplam çocuk işçi ve genç işçi sayısının toplamı.

ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusu resmen ayaklar altında. yasalarımızda çocuk ve genç işçilerin çalışabileceği işler açık açık yazmaktadır. ancak bu çalışanları kayıt dışı, el altından çalıştırarak daha fazla kar edebiliyor işverenler.

bu konuda gelişmekte olan değil, gelişmemiş ülkeler klasmanındayız.