2 temmuz 1993 sivas katliamı

aklanmaz aklanmaz
katliamın sağı solu yoktur, hepsine eşit derecede karşıyız. bu gibi vicdansızlıkları belirli güruhlar addetmek, bu vicdansızlıkları yapanlardan daha vicdansız yapar sizi. allah ölenlere mağfiret etsin.
bu başlıktaki 130 giriyi daha gör