25 mart

erutheilluvatar erutheilluvatar
25 mart 1821 tarihinde yunanistan osmanlı'ya karşı bağımsızlık savaşını başlatır. ta ki 1829'da zayıf osmanlı'dan bağımsızlığını kazana dek sürer bu savaş. 25 mart bu yüzden yunan'lıların türk'lerden kurtuluş günüdür.
tonguç tonguç
i̇lk fitilin 25 mart 1821 de kilise tarafından ateşlendiği, i̇ngiliz, fransız, rus, sırp, karadağlı ve rumenlerin desteklediği isyanda çoğu kadın, çocuk 32 bin kişinin katledildiği tahmin edilmektedir.

sanıldığının aksine milliyetçi duygularla yapılan değil hristiyan ittifakının dini duyguları tetiklediği bir isyan olmuştur. bağımsızlık sonrası müslümanların gelecek için tehlikeli olabileceği propagandası üzerinden gidilmiştir. katledilenlerin çoğu tarımla ulaşan, günahsız çiftçi aileleridir.

amerikalı, isveçli, prusyalı, i̇ngiliz tarihçiler, isyanın nefret ve katliama dönüşmesini kabul edilemez olarak ifade etmişlerdir