36 wufnik

kalemdefter kalemdefter
borges düşsel varlıklar kitabında
otuzaltı wufnikten aşağıdaki biçimde söz eder.
yeryüzünde, dünyayı tanrı huzurunda temize çıkarmakla görevli otuzaltı dürüst insan vardır ve hep de varolmuştur. bunlar otuzaltı wufnik'tir. birbirlerini tanımazlar ve çok fakirdirler. eğer biri kendisinin bir otuzaltı wufnik olduğunu öğrenirse, hemen o an can verir ve bir başkası, belki de dünyanın başka bir yerinde onun yerini alır. otuzaltı wufnik, kendilerini bilmeseler de, evreni ayakta tutan gizli direklerdir. onlar olmasaydı, tanrı kökünü kazıyıverirdi insanoğlunun. farkında olmasalar da, onlar bizim kurtarıcılarımızdır.
yahudilerin bu mistik inanışına max brod'un kitaplarında rastlayabilirsiniz. bu inancın derin kökleri, tekvin'in onsekizinci babındaki şu sözlere kadar uzanıyor olabilir: "ve rab dedi ki: sodom şehrinde dürüst elli kişi bulursam, ancak onların hatırına bağışlarım bu şehri."
müslümanların kutb'u da benzer bir kişilik taşır.