4p

whisper whisper
klasik pazarlama karması elemanlarıdır. değişen dünya koşulları ile birlikte artık geçerliliğini kaybetmiş ve yerini 4c kavramına bırakmıştır.

product kavramı customer value (`müşteri değeri) kavramına, price kavramı customer cost (`müşteri maliyeti) kavramına, place kavramı customer convenience (`müşteriye kolaylık) kavramına , promotion kavramı da customer communication (`müşteri iletişimi) kavramına dönüşmüştür.
viola viola
hakkında çok efsaneler dönen pazarlamanın kullandığı aşağıdaki elementlerin kısa tabiri:
product
price
promotion
place (distribution)

en son gördüğüm/duyduğum efsaneye göre 3p daha eklenmiş 7p olmuş:
people
process
physical evidence