68 kuşağı

1 /
eleanor eleanor
türkiye solunun tarihinde önemli bir yer almış kuşaktır.. ancak, türkiye de sol onlarla başlamış değildir, osmanlı döneminde 1910 yılında hüseyin hilmi tarafından kurulan osmanlı sosyalist fırkasına kadar gider.68 kuşağının özelliği solun topluma yayılması tanınması hatta desteklenmesi noktasında sağlamış oldukları başarıdır.o zamana kadar sadece aydınlar yazarlar çevresinde desteklenen tartışılan sol düşüncenin topluma yayılmasını başlatmış olmalarıdır..yalnız bu sadece türkiyeyle sınırlı değildir, dünyanın genelinde sol hareketler kapitalizm karşıtlığı yayılmıştır bunu da tabii iletişim çağının ilk adımlarının yine bu dönemde atılmaya başlamış olması ve iktisadi anlamda bi durgunluğa girmiş olan kapitalizmin zayıflaması ya da 2. dünya savaşı esnasında doğan bu çocukların 2.dünya savaşından en karlı çıkan sovyetler birliğinin gücüne duydukları hayranlık ve beraberinde pek çok ülkede devrimlerin gerçekleştiği tarihsel sürece denk gelmiş olmalarının etkisi vardır. ancak türkiye de bu sol hareket 68 li yıllarda daha çok tam bağımsızlık ideali etrafında birleşir aslında istedikleri daha çok kemalist devrime sahip çıkmak ve hatta sapma olarak gördükleri demokrat parti gibi oluşumların amerikancı olmalarından kaynaklı amerikan düşmanlığıdır-hatta bu yönden ordu tarafından bi süre desteklenmişlerdir-sonrasında özellikle o zamanlar sol bi hareket olan fköile tanışmaları ile sol fikirleri benimsemeye başlamışlar ve iktidar tarafından halk tan aldıkları destek nedeniyle bir güç olarak görülmeye başlanmış ve ortadan kaldırılmaya çalışılmışlardır .hernekadar sosyalist devrim tohumunu türkiye ye onlar atmasa da topluma yaymaları ve romantik idealistlikleriyle sağlamış oldukları destek birer efsane olmalarına nedendir.bence devrimi amaçlayan kuşak aslında 78 lilerdir onlar sadece ve sadece sosyalist devrimi düşlemişler ve bu uğurda yaşamlarını sunmuşlardır..
rasputin rasputin
iyi birşeyler için çabalamışlardır belki ama bazılarının iddia ettiği gibi 68 kuşağı devrimi gerçekleştirmiş olsaydı, türkiye daha farklı bir yer olur muydu bunu bir kez daha düşünmek, kelebek etkisi ve geleceğe dönüş gibi filmlerin etkisinden kurtulup, olaya daha gerçekçi bakmak lazımdır...
alter egoma yenik düştüm alter egoma yenik düştüm
kapilatizmi bilmeden sosyalist olunmaz diye düşünmüş, bu konuda derslerine iyi çalışmış kuşak. günümüzde çoğu iş adamının 68 kuşağı olması şaşılacak bir durum değildir. ideolojik olarak görüşleri ve türkiye'nin geleceği için yaptıkları maalesef günümüze ulaşamamış, ulaşması engellenmiş kuşaktır aynı zamanda.
earendill earendill
kendilerinin ulusalcı olduklarını bugün yaşayan üyeleri bizzat da söyleyen kişilerdir. 68'lilerin ulusalcı olmadığını sadece iki tip insan savunur,
1) idole ihtiyaç duyan çömez solcular, çünkü bunlar okuyarak değil havasından solcu olmuşlardır.
2) liberalleşmiş eski solcular, çünkü bunların da dönmüşlüklerine kılıf olacak bir tutarlılığa ihtiyaçları vardır ve bugünkü liberalleşmiş, ama yenilgilerini itiraf etmek yerine "o gün de özgürlükçüydük, gene aynı yerdeyiz, yapılması gereken soylu hatalardı onlar" muhabbetine muhtaç olanlar. solun kıyısından geçmemiş kökten bir liberal için bu tür savunmalara da bir ihtiyaç yok, olayları olduğu gibi görmek mümkün.
aysigma aysigma
68 kuşağı deniz gezmiş, mahir çayan, i̇brahim kaypakkaya gibi sol görüşlü önderlerin liderliğinde oluşturulan türkiye'deki sol hareketin adıdır.
60 yılların içinde bulunduğu ve tüm dünyada esen özgürlük akımından ve savaş karşıtlığından etkilenmiş ve türkiye'de sol görüşlü 60 yılları gençliğinin oluşturduğu bir akım olarak bilinir.

68 kuşağında öğrenci hareketleri , önce üniversitelerde reform yapılması için 60 yılların başından itibaren ve amerika'da başlayarak bir çok ülkede yaygınlaşmaya başladı. üniversitelerde otoriter eğitimin kaldırılıp eğitim sisteminde reformlar yapılması , daha özgürlükçü ve bağımsız daha eşitlikçi bir sistemin kurulması talepleriyle başladı daha sonra da siyasi boyutlara dönüştü.


aynı dönemde kapitalist bir çok ülkede ve özellikle amerika'da sisteme aykırı hareketleriyle ön plana çıkan hippiler gibi özgürlükçü ve antimilitarist akımlar oluşmuştu. amerika'daki 60 kuşağının en önemli hareketi o zaman amerika'nın yürüttüğü vietnam savaşına karşı yaptıkları protestolardı ve hem amerika'nın verdiği kayıpların aşırı artması hemde tüm dünyada ve amerika'da yayılan savaş ve amerika karşıtı gösteriler sonucu amerika savaşı sonuçlandıramadan vietnam'dan çekilmek zorunda kalmıştır.

ancak arkasında kimyasal felaketler ve tarihin bile utançla bahsedeceği hiroşimalar bırakmıştır.bu gün kü irak katliamları gibi.....

68 kuşağının hareketliliğini başlatan olayların ilki fransa'daki sourbonue üniversitesinde meydana gelen öğrenci ayaklanmasıdır. ayrıca latin amerikalı devrimci e.che guevera'nın 1967 yılında bolivya dağlarında yakalanarak öldürülmesi bu hareketin yayılamsına etkendir.

ancak dünyanın hiç bir ülkesinin egemen sınıfı, ülkemizde olduğu gibi kendi gençliğine bu denli düşmanlık gütmedi.

batı burjuvazisi kendi 68 kuşağı gençliği ile bir şekilde uzlaştı onların yaratıcılığını ve enerjisini rutin düzenini yenileme biçiminde değerlendirdi. demokrasisinin sınırlarını genişletti . batıda halen demokrasiden söz edilebiliniyorsa bu 68 kuşağının mirasıdır.
türk egemenlerin yönetimleri ise son derece kıyıcı oldu. ülkeye ve halka bağlı ,yetenekli ve atak gençler hunharca katledildi. denizler idam edildi, i̇brahimler en ağır işkencelerden geçirilip kaybedildi. nurhak'larda sinan'ların kadir'lerin alpaslan'ların kızıldere'de mahir'lerin oluk oluk kanı akıtıldı.

toplum isteyerek yada istemeyerek egemen sınıfa suç ortaklığı yaptı.ulkenin sorunları ile ilgilenen aydın gençlerini düşman görerek emperyalizme boyun eğdi.

ama.....68 kuşağının içtenlikli , dürüst ve yurtsever gençliğinin bağımsızlık yolunda vermiş olduğu mücadele
inanıyorum ki ondan sonraki tüm kuşaklara ışık tutmuştur, tutacaktır.....
tekillaseventavşan tekillaseventavşan
türkiyeli sosyalist öğrencilerin devrim bayrağını ele aldığı dönemdir. teori ve pratikte doğru ve hatalı olan tarafları tabi ki olmuştur. ama unutulmamalıdır ki dönem gençliği kızıl bayrağı elden ele taşımış şerefli insanlardır. sonrasında 70lere gelindiğinde bayrak asıl sahibi olan işçi sınıfının eline geçmiş ve bu gençlik yerini bilerek işçi sınıfının yanına yerini almıştır.
cant do a thing with ashes cant do a thing with ashes
şimdi çoğu 50'lili yaşların sonunda, 60'ına merdiven dayamış olan kuşak. 68 kuşağından ebeveyn'e sahip olmak, bazılarınca çok havalı bulunan bir hadise. aslında işin iç yüzü hiç öyle değil,

+ oo baba ben yarın tatilmişim, meydanlara gidicem, sende gelsene, iş, hak, emek, sö..
- otur oturduğun yere eşolşek, kitlerim odana görürsün.
+ama bab...
- sus almiyim ayağımın altına.

teey teey.
laciwert laciwert
kimilerine göre 12 eylül'ün sorumluları, kimlerine göre anarşist, kimilerine göre dinsiz, kimilerine göre vatansever, kimilerine göre bir avuç genç entellektüel,

yalnız yadsınamayacak bir gerçek var ki 68 kuşağı türkiye'nin bu eğitim sistemiyle bir daha oluşturamayacağı bir gelenekten gelmektedir. dönemin kavram ve olgularını yemiş yutmuş insanlardan oluşmaktadır. hakikaten entellektüel birikim sahibi insanlardır. kısacası "hepsi okumuş çocuklar" dı.

şimdi ne oldular: bir kısmı büyük holdinglerin sahibi olduğu gazetelerde köşe sahibi bazıları sinema yapımcısı reklam filmi yönetmeni, kimisi reklam şirketi sahibi ortağı vs. en sıkı 68 liler ise gencecik bedenleriyle toprak altında.
1 /